Bể Phúc Lộc Thọ (không rượu)

  • Dung tích đủ kích cỡ từ:
  • Củ trong bình: từ 3 -7 năm tuổi
  • Nguồn gốc: Chuẩn đinh lăng nếp bắc lá nhỏ được trồng tại Hải Hậu Nam Định
  • Chỉ gồm bình và củ đinh lăng điêu khắc (không rượu bên trong)
  • Giao hàng toàn quốc
  • Kiểm tra hàng thoải mái khi nhận